Vad säger lagen om diskriminering?

Diskriminering betyder att du behandlas sämre än någon annan, till exempel på grund av vilken hudfärg du har eller på grund av ditt kön eller vilken tro du har. Här kan du läsa om vad diskriminering är och vad du kan göra om du blir utsatt.

Diskriminering är förbjudet enligt lag och du kan få hjälp och stöd om du har blivit diskriminerad. 

Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • ålder

Här kan du läsa mer om stödchatten

Om chatten

Vad betyder diskriminering?

Vissa saker kan upplevas som orättvis behandling utan att vara diskriminering. Det är aldrig ditt fel om du blir diskriminerad. Ingen har rätt att utsätta dig för diskriminering, trakasserier eller andra kränkningar. Det krävs bland annat att: 

 • ...det har hänt i något av de situationer där diskrimineringslagen gäller.
 • ...det finnas ett samband med en diskrimineringsgrund
 • ...du har blivit orättvis behandlad och det kan kännas obehagligt eller att det kan göra dig arg eller ledsen.

När gäller diskrimineringslagen?

För att det ska räknas som diskriminering måste det ha hänt i någon av de situationer där diskrimineringslagen gäller. Här är några exempel:

 • på en buss eller affär
 • i skolan, universitet, eller när du söker en plats på en utbildning
 • på jobbet eller när du söker ett jobb
 • i hälso- och sjukvården
 • när du har kontakt med myndigheter som till exempel socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen 

Det är diskriminering när exempelvis en elev sitter i rullstol och har svårigheter att komma in i vissa av klassrummen men skolan gör ingenting för att underlätta för eleven, trots tillsägelser från eleven.

Om du upplever diskriminering i skolan

Du har rätt att inte bli diskriminerad i skolan på grund av din religion, hudfärg eller någon annan av de sju grunderna ovan. Om du blir det kan du anmäla det till diskrimineringsombudsmannen. Läs mer på diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida. (OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.)

Självklart har du rätt att inte bli behandlad sämre eller på något vis kränkande, som till exempel mobbning, även om det inte har med någon av de sju grunderna att göra. Skolan har en skyldighet att se till att eleverna inte mobbas eller utsätts för trakasserier. Om det kan du läsa mer på Skolinspektionens hemsida, om hur barn och elevombudsmannen kan hjälpa. (OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.)

Läs mer om Rädda Barnens arbete mot diskriminering.