High five – 5 steg till trygg idrott för barn och unga

Vill du att din idrottsförening ska ha tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp?

Många idrottsföreningar har en genomtänkt och schysst värdegrund men det kan ändå vara svårt att få ordning på de problem som kränker eller diskriminerar barn och ungdomar i föreningen.

Med vår metod "Fem steg till en handlingsplan" får ni konkreta verktyg för att skapa trygg idrott för barn och unga.

High Five på 60 sekunder

Vår metod för en trygg idrottsmiljö

För att kunna skapa en trygg idrott för barn och unga behöver idrottsföreningen ha en tydlig struktur där det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp.

Rädda Barnens metod Fem steg till en handlingsplan genomförs under ungefär nio timmar uppdelat på tre kvällar.

Idrottsföreningen bildar en arbetsgrupp med minst fyra personer, en från styrelsen, en ledare, en förälder och en aktiv ungdom. Kvällarna präglas av levande och öppna diskussioner om hur det ser ut idag och hur man vill att det ska vara.

Man tar fram en plan som innehåller både förebyggande arbete och handfasta åtgärder om något skulle hända i idrottsföreningen. Man lär sig mer om hur man ska agera om man känner oro för ett barn och hur en anmälan till socialtjänsten går till.

På de flesta ställen i Sverige genomförs arbetet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Men också kommunerna finns med på flera ställen. För det här samarbetet har vi en väl utprovad modell.

Vill du veta mer om 5 steg till en handlingsplan?

Mejla oss!

Skidåkarna Anna och Emil Jönsson Haag är ambassadörer för Rädda Barnen. De arbetar aktivt med hur man med glädje och energi kan skapa en trygg idrott där alla barn är inkluderade och uppmuntras att röra på sig.

Konkreta råd för en trygg idrott

  1. Ha en tydlig värdegrund.
  2. Skapa en åtgärdstrappa och tydliga rutiner för hur ni ska agera om något händer.
  3. Begär begränsat utdrag ur belastningsregistret av alla barn- och ungdomsledare.
  4. Se över hur ni kan undvika ensamarbete med barn och ungdomar, var alltid minst två personer.
  5. Arbeta återkommande med utbildning kring kränkningar, diskriminering och övergrepp. Ledarna är nyckelpersoner. 
  6. Prata/genomför utbildning med barn och ungdomar om respekt och samtycke, kroppen och integritet, rättigheter och hur vi är mot varandra.  
  7. Informera ofta och i olika kanaler om hur idrottsföreningen jobbar för att skapa en trygg idrott.
  8. Rapportera händelser och anmäl oro till socialtjänsten.