"Löpande möten med barnen"

Hans Wikman från Kovlands IF är glad och stolt över att ha deltagit i Rädda Barnens utbildning som har resulterat i en handlingsplan för föreningen.

Hans Wikman som är barn- och ungdomsansvarig i klubben, berättar att de snabbt hakade på Rädda Barnens utbildning för en bättre idrottsmiljö för barn och unga när de fick höra talas om den.

Det förekom kränkningar på lite olika nivåer inom föreningen, precis som i många andra klubbar. Inte några stora incidenter men diskussionen om toppning fanns ständigt närvarande.

– Det är alltid tråkigt när det händer något. Och det gör ont i själen om barn slutar idrotta eller blir retade, säger Hans Wikman.

En kränkning kan vara att en person retar någon annan för vad som helst, allt från fula kläder till ett dåligt inlägg under fotbollsmatchen.

Ny handlingsplan i gammal policy

Under processens gång har Kovlands IF dammat av en massa dokument och hittat både en gammal policy och en utbildningsplan.

– Det här arbetet blev ännu mer intressant när vi petade in handlingsplanen både i den uppdaterade policyn och i utbildningsplanen. Alla nya ska få en genomgång av vår handlingsplan.

De frågor som lyfts i utbildningen har satt igång diskussioner inom föreningen som skiljer sig från tidigare. Förr fanns ingen handlingsplan över huvud taget. Nu har de tagit fram ett dokument som lämnas över till nya medlemmar, nya ledare och alla föräldrar.

– Numera sker det också löpande möten med barnen. De tycker till om ganska mycket i Kovlands IF och får möjlighet att påverka.

En kvalitetsstämpel

Hans berättar avslutningsvis att föreningen är stolta över att ha varit med om denna process. För dem är det en kvalitetsstämpel. Det känns seriösare inför de nya medlemmarna och de har även märkt att sponsorer har valt att stötta dem då de har jobbat med frågorna.

Som slutligt tips till andra idrottsföreningar uppmanar Hans att de också ska se till att de får en handlingsplan.

– Jag tycker att alla idrottsföreningar ska ha det. Det gör klubben proffsigare.