Tillsammans kan vi nå förändring

Svenska Bostäder är vår samarbetspartner i satsningen På Lika Villkor. Tillsammans verkar vi för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige, med fokus på Järvaområdet.

Sofia Jakobsson Sandin, hållbarhetsstrateg på Svenska Bostäder, berättar om hur samarbetet med Rädda Barnen bidrar till deras mål att skapa hållbara och trygga stadsmiljöer.

– Vi har ett socialt ansvar i och kring våra fastigheter och kan, genom samarbete, bidra till Stockholms stads arbete med integration och för att fler ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet, säger Sofia Jakobsson Sandin.

Svenska Bostäder deltar bland annat i vårt praoplatskoncept med Järvaskolan, samt bidrar till att Rädda Barnen kan bedriva tjej- kill- och föräldraforum, läxhjälp och mentorsprogram. De bjuder även in till så kallade framtidsdagar och erbjuder feriearbete.

På Lika Villkors beprövade arbete med effektmätning visar vilken effekt insatserna verkligen har, vilket är ett bra sätt för våra samarbetsparter att följa upp arbetet.

– Vi tror att den här arbetsformen gynnar våra områden och hoppas att det finns fler i samhället som vill vara med och samarbeta. Alla barn och unga i Sverige ska ha trygga uppväxtvillkor och reella möjligheter att delta i samhället på lika villkor, säger Sofia Jakobsson Sandin.

– Ingen aktör kan åstadkomma den förändring som krävs på egen hand. Vi behöver samverka för att uppnå en positiv förändring!

Bli partner i På Lika Villkor

Läs mer

Samarbetspartners

I satsningen På Lika Villkor samarbetar vi med flera företag från olika branscher som bidrar med sina expertkompetenser för att åstadkomma engagemang och samhällsförändring. Dessa är:
- Accenture
IKANO Group
IKEA 
- Skandia
Willys