Så jobbar vi medHedersrelaterat förtryck och våld

Rädda Barnen arbetar med projekten Det handlar om kärlek och Kärleken är fri (2014-2017), för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld bland skolungdomar. I fokus sätter vi den grundläggande känslan kärlek - och hur den ibland kontrolleras.

I Sverige finns det alltför många barn och ungdomar som far illa av våld, hot, kränkningar och andra former av övergrepp. Barn och ungdomar som inte har någon egen fritid utan förväntas gå hem direkt efter skolan. Och unga som inte har rätten att få vara kära i vem de vill och lever med rädsla för att tvingas gifta sig mot sin vilja.

Att inte få välja fritt vem man vill vara ihop med eller att inte fritt få välja utbildning, fritid eller vänner inskränker ens fri- och rättigheter. Det är viktigt att veta att alla har samma rättigheter och att alla har rätt att själv välja sitt eget liv.

Det handlar om kärlek

Syftet med Det handlar om kärlek är att motverka hedersrelaterat förtryck och våld. På skolor runt om i Sverige skapar vi därför samtal om rätten till sin kropp, rätten att få vara kär i vem man vill och rätten att få bestämma över sitt liv.

Genom att arbeta utifrån Barnkonventionen utgår vi från vad som är gemensamt för alla istället för att leta efter orsaker som kan ligga till grund för ett förtryck.

Hur går det till?

Arbetet sker ute på högstadie- och gymnasieskolor. Under en vecka får eleverna information om sina rättigheter, diskutera en utställning, se en teaterpjäs och göra värderingsövningar.

Tillsammans med myndigheter och frivilligorganisationer får elever och skolpersonal möjlighet att diskutera vad barns och ungas rättigheter verkligen betyder. De får också information om var de kan vända sig om deras rättigheter kränks.

Kärleken är fri (2014-2017)

Kärleken är fri (2014-2017) är en metodutvecklande fortsättning av det redan etablerade projektet Det handlar om kärlek. Projektet stäcker sig från april 2014 till april 2017 och är särskilt inriktat på Stockholm, Malmö, Göteborg, Luleå och Umeå. Syftet är att informera barn och ungdomar om deras rättigheter, nå fler barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar, samt att stödet till utsatta ska utvecklas och säkras.

Projektet har även startat ett nätverk av frivilligorganisationer som har kunskap och erfarenhet av hedersproblematik. Tillsammans bemannar de en nationell stödchatt för barn och unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld via hemsidan www.dinarattigheter.se.

Kärleken är fri (2014-2017)  finansernas av Arvsfonden och genomförs i samverkan av Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland, Örebro Länsteater och Folkteatern i Gävleborg.

Vill du engagera dig? Kontakta din lokalförening eller läs mer på projektets egen sajt Dina rättigheter.

Till toppen

Är du upp till 18 år och känner att du inte får bestämma över ditt liv? Eller att du upplever att ditt livsutrymme begränsas på grund av krav och påtryckningar från familjen eller släkten?

Vi finns här för att lyssna och stötta dig. Vi är inga psykologer eller terapeuter, utan svarare från ideella föreningar och vi har tystnadsplikt.

Chatta med oss mån, tis, tor, fre kl 19-22, ons kl 13-16 om frågor kring rättigheter, kontroll, kärlek och tvångsäktenskap.

De tre grundprinciperna i Det handlar om kärlek är:

1. Att arbeta utifrån Barnkonventionen, att alltid utgå ifrån ett rättighetsperspektiv.

2. Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter.

3. Att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, det vill säga i skolan.

Myndigheter och organisationer tillsammans

Det handlar om kärlek startade som ett lokalt projekt i Norrköping 2008 av Rädda Barnen och Länsstyrelsen i Östergötland. Nu har det blivit nationellt.

Det handlar om kärlek har berört över 70 orter i Sverige.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners