När coronavirusets följder slår extra hårt

Coronavirusets utbredning och spridning påverkar oss alla just nu. Familjer upplever stora förändringar i vardagen.

Skolor stängs, fritidsaktiviteter ställs in och många föräldrar arbetar hemma. En del familjer kommer också att bli direkt drabbade av viruset eller hamna i en svårare ekonomisk situation. Allt detta kan upplevas som otryggt och svårhanterligt. 

För familjer som sedan tidigare är i en utsatt situation på grund av till exempel allvarliga konflikter, psykiska och fysiska sjukdomar, missbruk eller svåra ekonomiska förhållanden kan vardagen bli extra svår. 

Till dig som har det extra jobbigt som förälder just nu

Det bästa du kan göra som förälder i en svår situation är att söka hjälp! Vi vet att det kan kännas svårt, så här kommer några tips om hur du kan göra:  

 • Sök stöd hos människor i din närhet, som din familj, vänner eller grannar. Många vill hjälpa till i denna speciella situation. De kan till exempel hjälpa till med att handla eller ge stöd genom att prata om det som är svårt just nu.  
 • Det finns flera hjälptelefoner dit du kan ringa anonymt och få stöd som förälder i en svår situation. De som svarar är vana att prata med föräldrar om svåra saker och kan ge dig vidare information om vilken hjälp som finns att få.
  • Mind Föräldralinje, telefon 020-85 20 00
  • Bris vuxentelefon om barn, telefon 077-150 50 50
  • Kvinnofridslinjen, telefon 020-50 50 50
  • Välj att sluta, telefon 020-55 56 66
 •  Det går alltid bra att kontakta socialtjänsten i din kommun om du känner behov av mer stöd för att ta hand om dina barn i denna utmanande situation. Du kan även prata med dem ifall du behöver ekonomisk hjälp just nu, till exempel på grund av att barnen stannar hemma mer än vanligt eller om din inkomst blir lägre av annan anledning.
 • Om du som förälder upplever försämrat psykiskt mående, till exempel att oro och nedstämdhet blir övermäktigt eller att du inte kan sova, så kan du kontakta din vårdcentral.
 • När stress i familjer ökar blir det ofta mer bråk och konflikter. I Rädda Barnens vägledning Tryggt föräldraskap kan du läsa mer om hur du kan göra för att hantera detta på klokt sätt. 

Var inte rädd för att be om hjälp! Det är det finaste du kan göra för dina barn som förälder i en mycket svår situation.