Till dig som är viktig vuxen till ett barn som har det jobbigt hemma just nu

Lärare och elev

För familjer som är i svåra livssituationer är andra vuxna oerhört viktiga för både föräldrar och barn.

På grund av Coronaviruset blir redan utsatta barn och ungdomar ännu mer utsatta när deras föräldrar upplever ökad stress. Grannar, lärare, mostrar, farbröder, mor- och farföräldrar, tränare och andra vuxna som känner barnet kan göra skillnad.

Våga visa att du finns där! Ta initiativ till kontakt och visa att du finns där och bryr dig. Berätta att du tänker på henne eller honom. Säg exempelvis att du vet att det varit tufft hemma förut och att det nu är svåra tider till följd av Coronaviruset och att du därför tänker lite extra på barnet. Våga ställa frågor som: ”Vad gör du om dagarna?” och ”Hur är det hemma?” Uppmuntra till fortsatt kontakt och fråga om barnet vill ses, exempelvis genom att ta en promenad, eller om ni istället ska fortsätta ringa och/eller skriva till varandra.

Om du känner oro för att ett barn blir utsatt för våld eller övergrepp ska du ringa socialtjänsten och berätta. Du kan också kontakta hjälptelefonerna dit du kan ringa anonymt och få stöd även som viktig vuxen om ett barn, tex:

  • Mind Föräldralinje, telefon 020-85 20 00
  • Bris vuxentelefon om barn, telefon 077-150 50 50

Det kan betyda oerhört mycket för barn i utsatta livssituationer att känna att vuxna utanför familjen bryr sig och finns där som stöd!