Corona: Viktigare än någonsin att skydda barnen

Spridningen av corona, covid-19, har satt samhället på paus – både i Sverige och runt om i världen. Men orättvisor, svält och krig pausar inte. Barns behov pausar inte. Nu är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt att skydda de barn som har det allra svårast.

Rädda Barnen pausar inte. Vi är på plats i 120 länder och gör allt vi kan för att barn ska överleva och växa upp i trygghet. Varje dag gör vi världen lite bättre för barnen. Vårt arbete fortsätter i största möjliga mån som vanligt och vi jobbar nu extra hårt för att sprida information om corona, stoppa smittspridningen och se till att barn och deras familjer håller sig friska.

Hjälp barn med en gåva nu!

Ge en gåva

Eller swisha till 900 6008, märk gåvan HJÄLP

Överallt där vi finns på plats hos barnen – i skolor, flyktingläger eller hälsokliniker – är barnens säkerhet vår högsta prioritet, och vi kommer att anpassa vår verksamhet allt eftersom för att möta de nya utmaningarna.

Exempel på vad dina pengar räcker till:

 • 18 kronor räcker till en skyddsmask för sjukvårdspersonal som jobbar i högriskområden
 • 26 kronor räcker till en flaska handsprit till våra sjukvårdsmottagningar 
 • 50 kronor räcker till ett hygienpaket med handduk, tvål, tandkräm och tandborste till ett barn
 • 171 kronor räcker till ett hygienpaket med handdukar, tvål, tandkräm och tandborstar till en familj
 • 724 kronor räcker till att ge barn i en skola möjlighet att tvätta händerna
 • 362 kronor räcker till skyddsutrustning till ett sjukhus i tre månader
 • 1.568 kronor räcker till 15 liter desinfektionsmedel som kan sanera en sjukvårdsmottagning

Barn i krig och katastrofer mest utsatta

De barn som redan lever i stor utsatthet på grund av krig och naturkatastrofer riskerar att få det ännu tuffare vid ett stort virusutbrott. I dessa områden är det ofta brist på sjukvård och rent vatten och när människor lever trångt i flyktingläger kan sjukdomar spridas blixtsnabbt.

Vi har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hindra smittspridning, och fortsätter samtidigt att öka tryggheten och förbättra vardagen för de barn som har det tuffast.

Lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga smittspridningar

Vi har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga smittspridningar och vet vad som krävs i sådana här svåra situationer. Under åren har vi arbetat för att stoppa spridningen av allvarliga och smittsamma sjukdomar som ebola, malaria och lunginflammation. Och vi har behandlat barn och familjer som har insjuknat. 

Våra experter förereder globalt

Rädda Barnens globala hälsoteam arbetar just nu tillsammans med Världshälsoorganisationen, WHO, och andra partners för att förbereda insatser. Vi planerar för att kunna skala upp vid behov, särskilt i länder med försvagade hälsosystem och som har begränsad kapacitet på grund av andra pågående kriser.

Vi är redo att använda vår erfarenhet och expertis för att starta direkta insatser, så fort vi blir tillfrågade av regeringarna i drabbade länder.

Exempel på några av våra insatser:

Internationellt

 • Leverans av 36 000 ansiktsmasker till sjukhus i Wuhan i Kina, med hjälp av lokala volontärer.
 • Delar ut akutpaket med handdesinfektion, tvål och mat till utsatta barnfamiljer i coronadrabbade områden i Sydkorea.
 • Utbildar hälsosteam runt om i världen om hur man kan skydda sig och förebygga ytterligare spridning av sjukdomen. Vi distribuerar också personlig skyddsutrustning och annan utrustning som vårdpersonal behöver i frontlinjen.
 • Ser till att våra sjukvårdsmottagningar har tillräckligt med tvål- och hygienmaterial
 • Sprider hälsoinformation om att tvätta händerna med tvål i minst 20 sekunder är det allra bästa sättet att skydda sig mot viruset.
 • Sprider information till vuxna på olika språk om hur man lugnar och skyddar sina barn.
 • Hjälper barn att fortsätta sin utbildning på distans tills det är säkert för dem att återvända till skolan. Barn som lever i socioekonomisk utsatthet får utbildningsmaterial för att säkerställa att deras utbildning inte blir avbruten.
 • Ser till att barn som har förlorat sina föräldrar får komma till trygga hem.
 • Hjälper kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet. 

I Sverige

 • Våra barnpsykologer har tagit fram informationsmaterial på flera olika språk om hur man som vuxen kan prata med barn om corona. På så sätt kan vi nå ännu fler vuxna i Sverige som i sin tur kan hjälpa och lugna ännu fler barn.
 • Bygger digitala fritids tillsammans med offentliga aktörer, andra organisationer och företag. 
 • Driver barnvänliga trygga mötesplatser utomhus i utsatta områden, med leksaker möjlighet till pedagogisk lek.
 • Deltar i det nationella arbetet med att leverera mat till isolerade personer i riskgrupper, och förbereder oss ifall även barn och unga behöver liknande insatser.
 • Vi och våra partners är på plats i de socialt tyngst belastade utsatta områdena. Vi har ett starkt nätverk och kommer öka vår närvaro.

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete och åstadkomma hållbara förändringar för barn över hela världen. Nu är du är viktigare än någonsin!

Var med oss och hjälp barn dygnet runt!

Bli månadsgivare