Corona: Viktigare än någonsin att skydda barnen

Spridningen av covid-19 har satt samhället på paus – både i Sverige och runt om i världen. Men orättvisor, svält och krig pausar inte. Barns behov pausar inte. Nu är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt att skydda de barn som har det allra svårast.

Rädda Barnen pausar inte. Tvärtom. Nu arbetar vi ännu mer intensivt för att skydda och hjälpa barnen som behöver oss mest – i Sverige och runt om i världen. Vårt arbete fortsätter i största möjliga mån som vanligt och vi gör allt vi kan för att sprida information om corona, stoppa smittspridningen och se till att barn och deras familjer är friska och trygga. 

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Exempel på vad dina pengar räcker till:

 • 18 kronor räcker till en skyddsmask för sjukvårdspersonal som jobbar i högriskområden
 • 26 kronor räcker till en flaska handsprit till våra sjukvårdsmottagningar 
 • 50 kronor räcker till ett hygienpaket med handduk, tvål, tandkräm och tandborste till ett barn
 • 171 kronor räcker till ett hygienpaket med handdukar, tvål, tandkräm och tandborstar till en familj
 • 724 kronor räcker till att ge barn i en skola möjlighet att tvätta händerna
 • 362 kronor räcker till skyddsutrustning till ett sjukhus i tre månader
 • 1.568 kronor räcker till 15 liter desinfektionsmedel som kan sanera en sjukvårdsmottagning

Lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga smittspridningar

Vi har lång erfarenhet av att bekämpa allvarliga smittspridningar och vet vad som krävs i sådana här svåra situationer. Under åren har vi arbetat för att stoppa spridningen av allvarliga och smittsamma sjukdomar som ebola, malaria och lunginflammation. Och vi har behandlat barn och familjer som har insjuknat. 

Våra globala hälsoteam arbetar just nu för fullt för att stötta länder med försvagade hälsosystem och som har begränsad kapacitet på grund av andra pågående kriser. Barnens säkerhet är vår högsta prioritet, och vi anpassar vårt arbete allt eftersom för att möta de nya utmaningarna.

Några av våra insatser under coronapandemin:

Internationellt

 • Delar ut livsviktiga hygienartiklar till barnfamiljer.
 • Sprider information om corona och hur man skyddar sig.
 • Lär barn och deras familjer att tvätta händerna.
 • Utbildar sjukvårdsteam runt om i världen 
 • Distribuerar skyddsutrustning till sjukhus och vårdpersonal.
 • Håller igång våra sjukvårdsmottagningar.
 • Sprider information till vuxna på olika språk om hur man lugnar och skyddar sina barn.
 • Hjälper barn att fortsätta sin utbildning på distans.
 • Ser till att barn som har förlorat sina föräldrar får komma till trygga hem.
 • Hjälper kvinnor och barn som utsätts för våld i hemmet. 

I Sverige

 • Våra barnpsykologer har tagit fram informationsmaterial på flera olika språk om hur man som vuxen kan prata med barn om corona. 
 • Startat ett digitalt fritids – en trygg plats på nätet där barn kan leka, men också få hjälp med sin oro. Tipsa dina egna eller andras barn!
 • Driver trygga barnvänliga lekplatser utomhus i utsatta områden.
 • Deltar i det nationella arbetet med att leverera mat till isolerade personer i riskgrupper.
 • Är på plats i de socialt tyngst belastade utsatta områdena där vi har ett starkt nätverk och kommer öka vår närvaro.
 • Samarbetar med Karma för att hjälpa familjer som har svårt att få pengarna att räcka till mat. Målet är att få ihop till 100.000 måltider till barn och unga som behöver det som mest.

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete och åstadkomma hållbara förändringar för barn över hela världen. Nu är du är viktigare än någonsin!

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare