Är du orolig att du ibland går över gränsen?

Att vara förälder är svårt och de flesta hamnar någon gång i situationer som kan vara påfrestande och svåra att behålla lugnet i. Hit kan du vända dig om du behöver stöd eller hjälp för att inte gå över gränsen i konflikter med barn.

Om ett barn behöver omedelbar hjälp, ring 112.

Kommuners socialtjänst har stödinsatser för föräldrar och många har riktade program för föräldrar som använder våld. Information om socialtjänsten hittar du på din kommuns hemsida eller via kommunens växel.

Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder hjälp till familjer med relationssvårigheter