Att hantera misstänkt ledighetsansökan

En lärare berättar om hur en elevs ledighetsansökan väckte misstankar och hur situationen hanterades av skolan.

En lärare berättar:

"En 17-årig tjej berättade för mig i april att hon behövde vara ledig för att åka till hemlandet eftersom pappan, som bodde kvar, var svårt sjuk. Hon skulle åka med en 18-årig syster som gick på en annan skola. Föräldrarna var skilda och mamman var omgift i Sverige. Jag blev misstänksam eftersom eleven tillhör en grupp där tjejer gifter sig unga och jag har också haft elever som blivit bortgifta under resor till sina ursprungsländer och undrade om pappans hälsa verkligen var orsaken till resan. Under ett samtal med eleven frågade jag eleven om avsikten kunde vara att systrarna skulle giftas bort. Eleven var mycket bestämd och hävdade att så inte var fallet.

Under ett samtal med eleven frågade jag eleven om avsikten kunde vara att systrarna skulle giftas bort.

När rektorn fick ledighetsansökan kallades eleven till ett samtal för att ta reda på mer. Även rektorn misstänkte att det kunde finnas ett annat motiv till resan. Mamman kontaktades per telefon och bekräftade att pappan var sjuk och låg på sjukhus. Ledigheten beviljades.

När eleven kom tillbaka efter två veckor sa hon högt i klassrummet, inför mig och kamraterna, att jag hade haft rätt. Pappan var inte alls så sjuk och släkten ville att hon och systern skulle gifta sig. På kvällarna kom olika män på besök för att systrarna skulle få "välja". Den äldsta systern gjorde ett val och gick med på att gifta sig till sommaren men hon själv protesterade vilt. När hon förstod att de menade allvar med planerna på att gifta bort henne rymde hon och levde utomhus i tre dagar innan hon återvände. Hon fick sedan bo hos släktingarna de dagar som återstod innan hemresan men hon blev utfryst från gemenskapen och alla vara arga på henne.

Jag informerade rektorn, kuratorn och socialtjänsten. Eftersom storasystern gick i en annan skola togs en kontakt med kuratorn på den skolan.

Läs mer om vad lägen säger om tvångsäktenskap

Reflektion och råd

Både läraren och rektorn fattade misstanke när ledighetsansökan gjordes. Eleven var inte själv rädd och misstänksam.

Om du misstänker tvångs- och arrangerade äktenskap förekommer, finns följande tips:

  1. Kalla vårdnadshavaren, i detta fall mamman, till ett möte på skolan för att informera om att ledighet endast beviljas vid synnerliga skäl. Hänsyn tas till frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att kompensera för den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Lyft fram att skolan vet att elever löper risk för att utsättas för barn- och tvångsäktenskap under resor och berätta att det finns en oro för att eleven ska bli bortgift under resan. Informera om den nya lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap. Erbjud vårdnadshavaren stöd för att stoppa släktens eller gruppens eventuella påtryckningar och planer på äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelser. Stödet kan till exempel vara skriftlig information, på engelska eller aktuellt språk, om gällande lagstiftning där det framgår att vårdnadshavare kan få fängelsestraff upp till fyra år om barnet utsätts för barn- eller äktenskapstvång.

  2. Informera eleven om lagstiftningen och vad den innebär. Läs mer om barn- och tvångsäktenskap i "Rättsliga ramar". Berätta att skolan har informerat vårdnadshavaren om lagstiftningen.

  3. Fråga eleven hur det går till när personer i släkten gifter sig (föräldrar, kusiner, syskon). Hjälp eleven att ta fram telefonnummer som är bra att ha om något skulle hända.

  4. Undersök hur och om det finns möjlighet att hålla kontakt med eleven under ledigheten via mobil eller sociala medier.

  5. Bestäm vem på skolan som ska ansvara för att kontrollera att eleven verkligen är tillbaka på skolan samma dag som ledigheten är slut.

Var uppmärksam. Om eleven visar rädsla eller ovilja att åka ska skolan anmäla oro till socialtjänsten utan fördröjning. Det är viktigt att förhindra att eleven lämnar Sverige.

Ta upp frågan om möjligheter att vänta med resan till hemlandet. Om det finns osäkerhet hos eleven eller vårdnadshavaren så är det oerhört viktigt att eleven eller vårdnadshavaren ger sig själv mera tid, alltså att skjuta upp resan.

Om eleven ej kommer den dagen ledigheten är slut ska följande åtgärder tas:

  1. Mentor eller lärare kontaktar vårdnadshavaren samma dag.
  2. Om kontakt inte kan upprättas med vårdnadshavaren ska rektor informeras och oro anmälas till socialtjänsten.
  3. Behövs stöd och råd kan nationella kompetensteamets hjälptelefon användas. Avidentifiera först ärendet, inga namn eller personuppgifter får uppges. Telefonen är öppen måndagar till fredagar mellan klockan 9 och 16, telefonnummer 010-223 57 60.


Om rektor ej beviljar ledighet men eleven trots det är borta ska skolan vidta samma åtgärder som ovan.