Därför måste vi stoppa vapenexporten till Jemen

Rädda Barnen är den största internationella organisationen på plats i Jemen och vi ser de katastrofala konsekvenserna av kriget och hur barnen lider. Vi måste stoppa exporten av krigsmateriel från vårt eget land, men vi behöver dig.

Vår personal och våra partners på plats gör allt de kan för att hjälpa och skydda barnen. Men det är svårt när skolor, sjukhus och tätbebyggda bostadsområden samtidigt bombas och humanitär hjälp och förnödenheter hindras från att komma fram.

Som största hjälporganisation på plats ser vi det som vår uppgift att tala sanning om orsakerna till katastrofen och utkräva ansvar från de som har makten att stoppa kriget, men inte gör det.

Ett sätt att utkräva ansvar för de grova brotten mot barns rättigheter är att stoppa den pågående exporten av krigsmaterial från Sverige till de som krigar i Jemen.

Hela det internationella samfundet måste göra sitt yttersta för att sätta press på de som krigar i Jemen. Alla vapenleveranser till de krigförande parterna måste stoppas omedelbart. Detta gäller även Sverige, som enligt uppgifter från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har exporterat svensk krigsmateriel för 2,2 miljarder kronor till Saudiarabien och fem av nio koalitionspartners, sedan bombningarna inleddes 2015. Nya affärer har också godkänts under denna tid. Till exempel beviljades 2016 export av krigsmateriel till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor.

I TV4-nyheternas grundliga granskning framkommer att svenskt krigsmateriel har använts i kriget i Jemen. Svenska vapen har troligen använts för att upprätthålla den blockad som hindrar mat och förnödenheter från att nå civilbefolkningen, inte minst barnen.

Sverige mäklar fred i konflikten, samtidigt som man exportera vapen till samma krig. Detta är både kontraproduktivt och oacceptabelt. Vår trovärdighet som en humanitär aktör och fredsmäklare undermineras av vår vapenexport. När våra nordiska grannar agerar och höjer rösten, framstår Sveriges tystnad som principlös.

I en rapport som FN:s expertgrupp för Jemen släppte i september 2019, framkommer att länder som exporterar vapen till Jemen kan vara medansvariga för krigsbrott.

Vi uppmanar nu den svenska regeringen att ta sitt ansvar och omedelbart stoppa all export av krigsmateriel till de krigförande parterna i Jemen. Regeringen har alltid det yttersta politiska ansvaret för svensk vapenexport och kan stoppa den utan att ändra några lagar eller regler. Men alla vapen menar vi alla vapen, även sådana som kategoriseras som ”övrigt krigsmateriel” och följdleveranser. Även sådana vapen ökar ländernas förmåga att bedriva krig.

Vi efterlyser politiskt mod och integritet från vår regering och våra parlamentariker. 

Trots att flera folkvalda politiker reagerat har exporten till kriget i Jemen ännu inte stoppats. I punkt 70 i Regeringsöverenskommelsen mellan Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna står det att ”den principiella inställningen är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår” Denna punkt behöver specificeras för att den ska leda till förändring. Vi behöver handling, inte tomma ord.

De flesta vet inte att Sverige exporterar vapen till kriget i Jemen. Vi vet och därför kan vi inte vara tysta. Så länge vapenexporten går under radarn och gemene man är ovetande om att Sveriges i detta nu exporterar vapen till kriget i Jemen, kommer vapenexporten att fortgå. Jemens barn dör och vi måste göra allt som står i vår makt för att stoppa det. Hjälp oss att sprida kunskap om detta och sätta press på Sveriges regering att stoppa all export nu.

Vi behöver dig.