Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vår kampanj, vapenexport och vad vi gör för barnen i Jemen.

Vad handlar kampanjen om? 

Rädda Barnen har funnits på plats i Jemen sedan 1963 och är den största internationella organisationen på plats.Vi ser de katastrofala konsekvenserna av kriget och hur barnen lider. Vi anser att det är vår plikt att göra allt i vår makt för att stoppa lidandet och det minsta vi kan göra är att försöka stoppa exporten av krigsmateriel till kriget - från vårt eget land.

Enligt FN dör ett barn var tionde minut på grund av orsaker kopplade till kriget. 

Kriget i Jemen har rasat i snart sex år och skapat vad FN benämner som världens allvarligaste humanitära katastrof. Bomber, sjukdomar och hunger hotar en hel generation barn. 

Barn ska aldrig vara måltavlor i krig. Trots det ser vi hur skolor och sjukhus i Jemen attackeras och barn skadas och dödas. Vi måste tillsammans kämpa för att skydda barnen, hjälpa dem att läka och se till att de ansvariga ställs till svars.

Enligt en rapport som FN släppte i september 2019, kan länder som exporterar vapen till Jemen vara medansvariga till krigsbrott. FNs expertgrupp riktar allvarlig kritik mot de länder som indirekt möjliggör kriget.  

Om Sverige på allvar vill verka för att skapa fred och skydda civila i Jemen, måste regeringen stoppa all export av svenskt krigsmateriel till de krigförande parterna i Jemen. Att exportera vapen samtidigt som man antagit en roll som fredsmäklare i konflikten, är både kontraproduktivt och oacceptabelt.

Vilka är Rädda Barnens krav? 

  • Att Sveriges regering och riksdag sätter stopp för all export av krigsmateriel till de länder som krigar i Jemen.  
  • Att Sverige driver på för att andra länder också ska stoppa exporten av krigsmateriel till de som krigar i Jemen, t ex genom aktivt agerande i EU och FN. 

Med all vapenexport menar vi alla former av krigsmateriel, både krigsmateriel för strid och övrigt krigsmateriel. Det inbegriper också följdleveranser till redan levererade system. 

Varför gör ni kampanjen?

I maj förra året fyllde Rädda Barnen 100 år. Vår historia tog sin början 1919 när vår grundare Eglantyne Jebb, i kölvattnet av första världskriget, beslöt sig för att ta upp kampen för barn i krig. Sedan dess har Rädda Barnen outtröttligt kämpat för barn runt om i världen och åstadkommit stora och avgörande förändringar. Men många barn utsätts fortfarande för ofattbara grymheter. Idag lever närmare 1 av 5 barn i en krigszon. Dessa barn riskerar att utsättas för våld, exploatering, svält och tvångsrekrytering. I vissa fall används de medvetet som måltavlor i krig. I dessa tider måste Rädda Barnen agera.

Kriget i Jemen är ett typexempel på denna negativa utveckling och de grova brotten mot barns rättigheter är väldokumenterade. De ansvariga måste stå till. Ett sätt är att sluta exportera vapen till dem.  

Rädda Barnen har funnits på plats i Jemen sedan 1963 och är den största humanitära organisationen på plats i landet. Vi ser de katastrofala konsekvenserna av kriget och hur barnen lider och vi måste agera. 

Hur kan jag delta i kampanjen?

Det enda vi önskar från dig är att du delar vår kampanjfilm. Med den kan vi upplysa Sveriges befolkning om vad som pågår. Enligt en SIFO-undersökning som vi genomförde i början av oktober 2019, framkom det att hälften av Sveriges befolkning inte ens vet om att vi exporterar vapen till kriget i Jemen. 

Så länge vapenexporten går under radarn och gemene man är ovetandes om exporten, kommer den att fortgå och Jemens barn dör medan vi ser på.

Det är nu, i de samtal som pågår inom regeringen och mellan de partier som är en del av regeringsöverenskommelsen, som det kommer att avgöras om exporten stoppas på riktigt. Då är opinionen viktig. När vi agerar tillsammans för att lyfta frågan och sätter press på beslutsfattarna kan vi göra skillnad. 

Hur tar ni kampanjen vidare så att den får verklig effekt?

Vi driver ett ihärdigt påverkansarbete mot politiker och beslutsfattare. I dialogen med dessa, kommer vi att förmedla hur många som nu vet vad som pågår genom att hänvisa till hur många som sett filmen.

Det är alltså viktigt att vi alla hjälps åt att dela filmen, så att den når så många som möjligt.

Hur drabbas barnen av kriget i Jemen?

Kriget i Jemen är snart inne på sitt sjätte år och de allvarliga kränkningarna mot barn fortsätter. Enligt FN dör ett barn var tionde minut till följd av kriget genom undernäring, sjukdomar och avsaknad av sjukvård, rent vatten och hygien. 

Situationen i Jemen är en direkt konsekvens av den upptrappning av konflikten som skedde för nästan sex år sedan då Saudiarabien och dess koalitionspartners inledde sina bombningar av landet. 

Våra team på plats i Jemen möter varje dag familjer som kommer med sina undernärda barn för att söka hjälp. Barnen dör för att mat och mediciner stoppas vid landets gränser. De dör för att våldet förhindrar hjälparbetare och sjukvårdspersonal att nå fram till de behövande. Bombningarna innebär också att helt livsnödvändig vård för mängder av barn som lider av allvarlig akut undernäring, måste avbrytas.

Vad gör Rädda Barnen för att hjälpa barnen i Jemen? 

Rädda Barnen har funnits på plats i Jemen sedan 1963 och arbetar både med långsiktigt utvecklingssamarbete och akut humanitärt stöd. Vi är den största humanitära organisationen på plats i landet.

Sedan 2015 har vi nått 3,5 miljoner barn med livräddande hjälp och över 666 000 barn med vårdinsatser. Varje dag jobbar vi outtröttligt med nödhjälp samtidigt som vi försöker påverka regeringar och politiker för att förbättra situationen för barnen och deras familjer. 

Vi delar ut förnödenheter och matkuponger, stöttar sjukvårdsmottagningar och driver kolerabehandlingskliniker i nio provinser. Våra mobila näringsteam åker runt och behandlar svårt undernärda barn.  

Vi bygger upp förstörd infrastruktur, delar ut hygienartiklar, vattendunkar och informerar om hur sjukdomar kan förebyggas. Vi driver barnvänliga platser där barnen kan leka och få stöd och skydd av trygga vuxna, utbildar lärare och driver tillfälliga skolor så att barn kan ta igen förlorad undervisning.

Exporterar Sverige verkligen vapen till kriget i Jemen? 

Ja. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den svenska myndighet som på regeringens uppdrag beviljar tillstånd för svensk export av krigsmateriel.

Enligt sammanställningar av ISP:s siffror gjorda av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, har svenskt krigsmateriel för 2,2 miljarder kronor exporterats till Saudiarabien och till fem av nio koalitionspartners (Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Qatar och Jordanien) sedan bombningarna inleddes 2015.  

Nya affärer har också godkänts under denna tid. Till exempel beviljades 2016 export av krigsmateriel till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor. 

Bara under 2019 exporterade Sverige krigsmateriel till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien för mer än 1,5 miljarder kronor och Förenade Arabemiraten var det årets tredje största svenska vapenkund.

TV4:s granskning avslöjar att svenska vapen också används i kriget i Jemen. 

Enligt den franska grävorganisationen Disclose, som publicerat läckta dokument från den franska underrättelsetjänsten, ingår Saabs flygande radar- och stridsledningssystem Erieye och patrullbåtar från Swedship Marine i den saudiska krigföringen i Jemen. 

Sveriges export till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien riskerar med nuvarande praxis att fortsätta i decennier, tidvis till mycket större summor än de ca 160 miljoner som exporterades under 2018. Förenade Arabemiraten har fått tillstånd att importera flygplanet Global Eye till en kostnad av över 10 miljarder svenska kronor. 

Vilken typ av vapen exporterar Sverige till kriget i Jemen?

Information om ungefär vilken typ av vapen som exporteras till Jemen går att utläsa från utförseltillstånd som ISP publicerar kvartalsvis15 I rapporten från andra kvartalet 2019 kan man t.ex. läsa att utförseltillstånd getts till Förenade Arabemiraten för ”Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och laddningar med sprängverkan samt tillhörande utrustning och tillbehör, enligt följande, och särskilt utformade komponenter för sådana.” 

Andra svenska vapen som TV4 lokaliserat till Jemen och som har eller kan ha använts i kriget är:  

  • Swede Ship Marine Ghannatha ships 
  • Ericsson Microwave Systems (now Saab) Giraffe radars ( mounted on Baynunah corvettes from France/UAE) . 
  • Bofors 57 mm MK3 naval guns (on Romania/UAE Ariala ships)  
  • Bonus munition by BAE Systems Bofors and Nexter, used in French Cesar tanks that have been geolocated on the Saudi side of the border - shooting into Yemen.  
  • The engine Scania DI 12 in Patria AMV. Geolocated inside Jemen (Engine is, though, not classified as war materiel and therefore not controlled in Sweden) 
  • Eurofighter Typhoon is used in the conflict and Saab has sold parts to Meteor and IRIS-T that could've been/can be used. 
  • Saab Erieye radar is used by Saudiarabia in the blockade and conflict.  

Förenade Arabemiraten har också fått tillstånd att importera flygplanet Global Eye till en kostnad av över 10 miljarder svenska kronor. 

Vem bestämmer vilka länder Sverige ska exportera vapen till och hur tas besluten?

Regeringen kan stoppa exporten utan att ändra några lagar eller regler. Ansvarig minister är Morgan Johansson och regeringen. 

Tillstånd för att exportera vapen eller som det heter på byråkratsvenska - krigsmateriel – ges löpande av generalsekreteraren för myndigheten Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP,) men regeringen har alltid det yttersta ansvaret för ISP:s beslut. 

Kan jag som svensk medborgare verkligen påverka till vem Sverige exporterar vapen?

Ja. Det är nu, i de samtal som pågår inom regeringen och mellan de partier som är en del av regeringsöverenskommelsen, som det kommer att avgöras om exporten stoppas på riktigt. Då är opinionen viktig. 

Regeringen kan stoppa exporten utan att ändra några lagar eller regler. Med det krävs en folklig opinion för att frågan ska prioriteras. När vi tillsammans lyfter frågan och sätter press på beslutsfattare, då kan vi göra skillnad. 

Varför driver Rädda Barnen frågan om vapenexport?

Rädda Barnen har funnits på plats i Jemen sedan 1963 och arbetar både med långsiktigt utvecklingssamarbete och akut humanitärt stöd. Vi är den största humanitära organisationen på plats i landet. Vi ser de katastrofala konsekvenserna av kriget och hur barnen lider och vi är skyldiga att agera. 

Vår utgångspunkt är att stoppa kriget mot barnen. Vår organisation blev till för 100 år sedan, I kölvattnet av första världskriget, då vår grundare antog utmaningen att stoppa kriget mot barnen. Sedan dess har Rädda Barnen försvarat och beskyddat barn runtom i hela världen. 

Vi menar att barn i krig kan skyddas om alla - från enskilda medborgare, politiker och beslutsfattare, till militära befälhavare och statschefer – säkerställer att den grundläggande principen om att barn aldrig får bli måltavlor i krig respekteras och efterlevs. 

Jemen är ett av vår tids värsta exempel på hur krig drabbar barn. En del av vårt uppdrag är att tala ut och utkräva ansvar när internationella lagar, regler och barns rättigheter inte respekteras. 

Ett sätt att utkräva ansvar, är att sluta exportera vapen till krig där parterna (alla parter i Jemen enligt FN) bryter mot dessa lagar och regler och inte respekterar barns rättigheter. 

Det finns andra aktörer som har expertis i frågan om vapenhandel, t ex Svenska Freds, SIPRI med flera och en viktig del av kampanjen är att samarbeta med dessa aktörer. Vad vi är experter på är barn och deras situation. 

Hur ställer sig andra länder till att exportera vapen till de krigande partnerna i Jemenkriget? 

Tyskland, Norge, Danmark och Finland har den senaste tiden på olika sätt markerat mot Saudiarabien och den koalition av stater som krigar i Jemen genom att begränsa eller ställa in sin vapenexport till dem. De har uttryckligen motiverat sina beslut med hänvisning till brott mot internationell lag och kriget i Jemen. Sverige har ännu inte kommit med något liknande budskap.

Gör inte Sverige mycket bra saker i Jemen, varför pratar ni inte om det istället?

Sveriges agerande är viktigt och vi har visat att vi kan göra skillnad. Jemen är ett av de länder som tar emot mest svenskt humanitärt bistånd och Sverige bidrar till livsviktiga humanitära insatser som varje dag räddar liv. Sverige tillhör också dem som agerat i säkerhetsrådet för Jemens barn, t. ex genom att initiera Resolution 2427 som handlar om att skydda barn i väpnade konflikter.

Svenska UD har tillsammans med oss på Rädda Barnen och med FN:s sändebud träffat och lyssnat på barn och unga i Jemen. Arbetet med att lyfta barns röster och perspektiv måste fortsätta och här är Sverige en förebild. Vi uppskattar detta arbete och det har vi låtit regeringen veta i olika sammanhang. 

Just därför är det anmärkningsvärt att Sverige ännu inte stoppat sin vapenexport till parterna som krigar i Jemen. Genom att förse de krigförande länderna med vapen bidrar vi både till deras militära kapacitet och till deras legitimitet. 

Sveriges vapenexport till kriget i Jemen underminerar också vår trovärdighet som fredsaktör.