Kurser och utbildningar

för dig som arbetar med eller för barn

Här hittar du aktuella kurser och utbildningar hos Rädda Barnen.

Utbildning i BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) – 20/9 i Malmö

BiFF – en utbildning för er som vill leda grupper för föräldrar i familjerättsliga konflikter. 

Syfte med utbildningen:
Att förmedla kunskap i och tankarna bakom BiFF.

Målsättningen med BiFF är att:
• Synliggöra barnets behov
• Arbeta med frågan "Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?"
• Ge fördjupad kunskap om hur man kan leda grupper med föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Ur innehållet:
• En genomgång av handledningen och teorierna bakom arbetssättet.
• Aktuell lagstiftning.
• Det enskilda barnets behov av stöd då föräldrarna befinner sig i tvister gällande boende, umgänge och vårdnad.

Datum och tid:
20 september 2018, kl. 09.00-16.00

OBS! Denna utbildning är fullbokad var vänlig och maila till sara.skoog@rb.se om du är intresserad av att delta på en ny BiFF-utbildning senare i höst.

Plats.

Scandic Triangeln i Malmö.

Kostnad:
2 650 kr per deltagare, då ingår lunch, fika och material.

Föreläsare
Sara Skoog, kurator/behandlare vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

 

Vi vänder oss till:
Yrkesverksamma som arbetar med familjer i konflikt och som vill utveckla arbetet med föräldrar i familjerättsliga konflikter för att hjälpa dem att få fokus på barnet.

Anmäl dig till BiFF senast den 20/8 2018

Anmäl mig!

Utbildning i samtalsmaterialet Hanna och Theo - 21/9 2018 i Malmö

Hanna och Theo är ett samtalsmaterial för professionella inom socialtjänst och familjerätt kring att möta barn som befinner sig i familjerättsliga konflikter. I den här utbildningen vill vi förmedla kunskap i och tankarna bakom materialet samt vad man kan behöva tänka på när man jobbar med barn i familjerättsliga konflikter.

Syftet med materialet är:
• Att ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikter samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation.
• Att visa att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar som är i konflikt med varandra.
• Att som professionell få information om det finns djupare problematik att arbeta vidare med.
• Att inge hopp.

Ur innehållet:
• En genomgång av upplägget och dess kapitel.
• Samtalsledarens roll.
• När behöver barnet mer stöd?

Datum och tid:
21 september 2018, kl. 09.00-12.00
Först till kvarn, endast 24 platser.

Plats:
Scandic Triangeln i Malmö.

Kostnad:
1 650 kr per deltagare, då ingår fika och material.

Föreläsare:
Sara Skoog, kurator/behandlare vid Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Vi vänder oss till:
Yrkesverksamma inom socialtjänst/familjerätt som vill utveckla arbetet för barn som har föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Anmälan dig till Hanna och Theo senast 21/8 2018.

Anmäl mig!

Grundkurs i TF-KBT, Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi för traumatiserade barn och unga

Kursens syfte är att ge kliniker en solid grund för att kunna behandla traumatiserade barn och ungdomar med TF-KBT.

Kursens syfte

Traumafokuserad kognitivbeteendeterapi, TF-KBT är den behandlingsmetod för traumatiserade barn och ungdomar som har det i särklass starkaste stödet i forskning. 

Med start för snart 30 år sen har metoden utvecklats av forskarna och klinikerna Judith Cohen, Esther Deblinger och Anthony Mannarino. Studier har gjorts över hela världen, flera i USA men också i länder som Zambia, Kongo, Norge och under senare tid också i Sverige och överlag visar den på goda effekter. 

Metoden har prövats på barn i åldersspannet 3 till 17 år, för olika trauman såsom familjevåld, sexuella övergrepp, upplevelser av krig och flykt men också i olika situationer och konstellationer såsom individuell behandling, med föräldrars deltagande, för barn i grupp, barn boende på institution, i familjehem, barn på flykt och så vidare. 

Sammantaget innebär det att det finns ett övertygande stöd för att metoden är verksam för barn i olika åldrar, med olika erfarenheter och barn som befinner sig i olika situationer.

Läs mer om kursen i Traumafokuserad KBT (TF KBT) på Linköpings universitet >