BiFF - Barn i föräldrars fokus

Utbildning som sätter barnet i fokus i familjerättsliga konflikter.

Varje år är tusentals familjer i Sverige med om att det är domstolen som fattar beslut om vårdnad, boende eller umgänge för barnen. För många av barnen i dessa familjer har konflikterna och tvisterna mellan föräldrarna pågått under flera år.

BiFF – en utbildning för dig som vill leda grupper för föräldrar i familjerättsliga konflikter.

Syfte med utbildningen

Att förmedla kunskap i och tankarna bakom BiFF samt hur man kan leda grupper för föräldrar där barnets behov synliggörs genom att ha fokus på frågan: ”Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?”

Ur innehållet

  • Genomgång av teorierna bakom arbetssättet BiFF
  • Hur ser den aktuella lagstiftningen ut?
  • Vad har det enskilda barnet för behov av stöd då föräldrarna befinner sig i tvister gällande boende, umgänge och vårdnad?

För vem?

Yrkesverksamma som arbetar med familjer i konflikt och som vill utveckla arbetet med föräldrar i familjerättsliga konflikter i syfte att hjälpa dem att få fokus på barnet och försöka hitta en mer konstruktiv väg framåt.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Utbildningen pågår under en heldag.

Varje deltagare får en arbetsbok samt ett intyg. 

Antal deltagare: Minst 15 personer max 35 personer.

Pris

32 000 SEK exklusive moms.

För mindre arbetsgrupper och för dig som yrkesverksam, finns möjligheten att anmäla sig till någon av Rädda Barnens aktuella utbildningsdatum.

Aktuella datum: Utbildning i BiFF, ett fredat rum samt Hanna och Theo

Digital utbildning, 30 nov-1 dec 
Utbildningen äger rum under två heldagar
Dag 1: BiFF
Dag 2: Ett Fredat rum samt Hanna och Theo

Pris
Bokning för enskild viktig vuxen: 4 850 kr exkl. moms

För mer information om utbildning i BiFF, Ett Fredat rum samt Hanna och Theo kan du mejla Rädda Barnens utbildningsverksamhet infoTMO@rb.se.

Bokning av BiFF, Ett Fredat rum samt Hanna och Theo görs på hemsidan via aktuell bokningsknapp.

Boka utbildning

Till bokningen