Rädda Barnens utbildningar

Rädda Barnen erbjuder utbildningar i Traumamedveten omsorg, Ett Fredat rum, Barnkonventionen och TF-KBT. Alla utbildningar går att boka till er arbetsplats.

Vi erbjuder också öppna utbildningar som du och dina kollegor kan boka in er på. Vi kan också erbjuda kortare inspirationsföreläsningar inom alla utbildningsområden.

Grundutbildning i Traumamedveten omsorg

Rädda Barnens grundutbildning i Traumamedveten omsorg, TMO, ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.

Läs mer om Grundutbildning i Traumamedveten omsorg

Konsultationsmodell i TMO

En fortsättning på Grundutbildning i TMO för de som vill arbeta mer praktiskt med att införliva TMO i det dagliga arbetet i mötet med barn och unga. 

Läs mer om konsultationsmodell i TMO

TMO för familjehemsföräldrar

Målet med utbildning i TMO-F är att ge familjehemsföräldrar mer kunskap om hur trauma påverkar omhändertagna och placerade barn. Med kunskap får familjehems­föräldrar bättre förutsättningar att hjälpa barn att hante­ra sina traumarelaterade behov. Att möta barn med ett traumamedvetet förhållningssätt som kan vara avgörande för att göra skillnad för dessa barn.

Läs mer TMO-F

Kompetensutvecklingsprogram i TMO

Utbildning som fördjupar deltagares kunskap om trauma, bemötande och stärker implementering av TMO. 

Målet med kompetensutvecklingsprogram i TMO är att utveckla viktiga vuxnas förmåga att bemöta barn och unga med ett traumamedvetet förhållningssätt samt möjliggöra implementering av TMO på arbetsplatsen. Rädda Barnen har med implementeringsforskning som grund utvecklat kompetensutvecklingsprogram i TMO.

Läs mer om Kompetensutvecklingsprogram i TMO 

Föreläsning i Empatitrötthet

Föreläsning om vad empatitrötthet är, hur det uppkommer och hur det kan förebyggas. Föreläsningen förklarar begreppet empatitrötthet och belyser hur viktiga vuxna kan påverkas av att möta barn och unga som har varit med om svåra påfrestningar och trauma. Föreläsningen lyfter också de skyddsfaktorer som förebygger empatitrötthet; på individ- och gruppnivå, på arbetsplatsen och i professionella nätverk.

Läs mer om Föreläsning i Empatitrötthet 

Ett Fredat rum

Utbildning som ger kunskap och praktiska verktyg för arbete med barn och föräldrar i familjerättsliga konflikter, med barnets bästa och behov i fokus.

Utbildningen Ett fredat rum ger yrkesverksamma en möjlighet att utveckla arbetet med föräldrar i familjerättsliga konflikter med syfte att hjälpa föräldrar att sätta barnets bästa och behov i fokus. Efter avslutad utbildning har deltagarna grundläggande kunskaper i att leda grupper för föräldrar, att hålla i strukturerade stödsamtal för barn i familjerättsliga konflikter samt kunskap om viktiga aspekter i hur man startar upp och implementerar behandlingsinsatser i befintlig verksamhet.

Läs mer Ett Fredat rum

Grundutbildning i Barnkonventionen

Rädda Barnens grundutbildning i Barnkonventionen ger deltagare förståelse för innebörden av Barnkonventionen samt grundläggande kunskap om hur Barnkonventionens artiklar och grundprinciper kan användas i det dagliga arbetet.

Läs mer om Grundutbildning i Barnkonventionen

Traumafokuserad KBT

Traumafokuserad Kognitiv beteendeterapi, TF-KBT, är en psykologisk behandling som riktar sig till barn och ungdomar som varit med om skrämmande händelser och utvecklat psykisk ohälsa.

Läs mer om Traumafokuserad KBT