"Tillsammans med företag skapar vi ett mer hållbart samhälle"

Angelica Andersson, PLV Borlänge

På Lika Villkor är Rädda Barnens satsning för att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden i Sverige. Satsningen bygger på en samverkansmodell där näringslivet bjuds in att bidra till att lösa lokala samhällsutmaningar. Angelica Andersson är programansvarig för På Lika Villkor, och berättar om hur företag lokalt i Borlänge stöttar verksamheten.

På Rädda Barnens kontor i Borlänge sitter tio medarbetare som driver flertalet projekt, verksamheter och program för att främja inflytande- och demokratiprojekt, ge stöd till ensamkommande barn, erbjuda traumamedveten omsorg och arbeta inom satsningen På Lika Villkor. Angelica Andersson berättar om de utmaningar som barn och unga möter i Borlänge:

- Generellt sett så kan man säga att Borlänge har en ganska brokig historia. Det är en gammal industristad och arbetarklassamhälle, och har en del utmaningar som ett resultat av det. Inom På Lika Villkor har vi verksamhet i två bostadsområden i Borlänge där barnfattigdomen är bland de högsta i Sverige, vilket får allvarliga konsekvenser för de som växer upp där. Därutöver har vi en stor och närvarande vitmaktmiljö i regionen. Dalarna är nämligen ett centrum för Nordiska motståndsrörelsen, så det är mycket sådan aktivitet här. Detta påskyndar en normalisering av rasism och strukturell diskriminering, vilket försvårar vårt arbete.

Samverkan en nyckel för att lösa komplexa samhällsutmaningar

Satsningen På Lika Villkor bygger på samverkansmodell där näringsliv, akademi, myndigheter och aktörer i civila samhället samlas kring gemensamma samhällsutmaningar. Angelica Andersson ser samverkan som en nyckel för att lösa de komplexa utmaningar som finns i Borlänge.

- Det är roligt och nytänkande att jobba i samverkansmodellen, och koppla ihop olika aktörer kring särskilda frågor. Jag tror man kommer längre och skapar större effekt om alla inblandade aktörer bidrar med det som de kan bäst. Det är ett helt nytt sätt att jobba på inom civilsamhället. Vi jobbar inte längre i projektform. Vi länkar ihop oss med andra aktörer, som har andra förutsättningar och resurser, och på så sätt blir satsningarna mer långsiktiga och hållbara.

Dialog med lokala näringslivet

På Rädda Barnen i Borlänge arbetar man ständigt med att utveckla och skapa nya möjligheter för samverkan. Med det lokala näringslivet hålls en löpande dialog kring gemensamma utmaningar.

- IKEA har stöttat oss vid flera tillfällen med att exempelvis inreda lokalerna för en mötesplats som nyligen öppnade här. Vi samarbetar även med kommunens bostadsbolag i många avseenden. För dem innebär det en kompetensutveckling, och det ger ju också ett stort värde till deras boende som får vara med och bidra till att skapa hållbara samhällen, säger Angelica Andersson.

- Vi jobbar även med det lokala näringslivet och kommunen för att bemöta den felaktiga och missvisande bild som vitmaktorganisationer vill sprida om Borlänge. Genom att ge en rättvis berättelse av hur det är att bo här, att Borlänge växer och att det är en trygg stad, hoppas vi, kommunen och näringslivet på att kunna vända den negativa bilden. Det lokala näringslivet ser det tydliga behovet och är delaktiga i att diskutera hur vi kan bryta stigman för barn och unga som bor i utsatta områden. Näringslivet har inte minst ett eget intresse av att utveckla och förbättra bilden av Borlänge - en undersökning visade att många lokala företag har varit tvungna att tacka nej till kunder på grund av personalbrist. Så företagen röner mycket framgång men har samtidigt utmaningar i att locka till sig personal. Här har vi gemensamma behov av att vända den negativa bilden av Borlänge.

Företag spelar en avgörande roll

Inom På Lika Villkors fem fokusområden, demokrati och inflytande, utbildning, arbete, bostad och hälsa, ser Angelica Andersson att företag spelar en avgörande roll.

- Företag nationellt och lokalt har en avgörande roll att spela i att nå framgång i våra fokusområden. Vi behöver samarbeta med andra aktörer som vill dra åt samma håll som vi. Jag upplever att det är svårare för en kommun att vara proaktiv och innovativ, och att det är lättare för företag att satsa och våga ta ställning. Företag som ligger i framkant gör det lättare för andra aktörer att haka på, säger Angelica Andersson.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan stötta sitt närområde i sociala hållbarhetsinsatser?

Kontakta oss