"Ingen enskild aktör kan klara samhällets utmaningar ensam"

Jennie Perzon Handelshögskolan

Jennie Perzon är forskarstudent vid Handelshögskolan i Stockholm. I sin forskning adresserar hon ”cross-sector collaboration” som handlar om värdeskapande genom att organisationer från olika sektorer går ihop för att lösa en gemensam samhällsutmaning. ”Cross-sector collaboration”, eller ”collective impact” som vi på Rädda Barnen kallar det, är en allt vanligare inriktning inom hållbarhetsdebatten.

- Idén bygger på att ingen enskild aktör kan klara samhällets utmaningar ensam, och det därför finns ett ömsesidigt beroende där aktörer måste hjälpas åt för att lyckas uppnå positiv förändring. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya och innovativa lösningar, och ett nytt synsätt på samverkan. För en hållbar framtid krävs hållbar framgång och ett hållbart samhälle, berättar Jennie Perzon, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

I sin forskning undersöker Jennie Person hur cross-sector collaboration kan skapa värde för alla involverade parter samtidigt som det skapar värde för samhället i stort. Den forskning som finns på området stödjer idén om gränsöverskridande partnerskap:

- Forskningen inom cross-sector collaboration är på enorm framfart och intresset och resurserna som ägnas åt detta växer. Det blir alltmer tydligt att det är en nödvändighet att vi rör oss i den här riktningen om vi ska ha en chans att lösa de samhällsutmaningar som finns. Det finns även tydliga affärsstrategiska fördelar för företag att jobba på detta sätt.

Rädda Barnens satsning på detta område är ett av fallen i Jennie Perzons forskning. Tillsammans med näringsliv, akademi, myndigheter och andra aktörer i civila samhället arbetar Rädda Barnen för att skapa positiv förändring för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

- Rädda Barnen möjliggör nya typer av samarbeten, där man börjar dialogen med alla parter redan innan man vet hur samarbetet kommer att se ut. Det traditionella sättet att angripa samhällsutmaningar är att man formulerar problemet och en lösning, och sedan finansierar genomförandet med hjälp av partners. I Rädda Barnens modell flyttar man problemformuleringen till ett tidigare skede, och involverar parterna i en gemensam dialog kring både problem och lösning. Detta kräver innovationskraft; Rädda Barnen vågar testa och ligger i framkant på cross-sector collaboration-området. Jag råder företag att vara öppna för den här typen av, kanske otippade, partnerskap i sitt hållbarhetsarbete och ta hjälp av den kompetens som finns på Rädda Barnen.

Cross-sector collaboration kan dock vara utmanande, då det ofta innebär oväntade partnerskap och samarbeten med partners som har andra förhållningssätt än de man är van vid. Man vet heller inte alltid exakt vad som man kommer att få ut av samarbetet när man går in i det.

- Men den som frågar sig om cross-sector collaboration är affärsmässigt gångbart kan jag säga ja, det är det definitivt! Det är just komplexiteten som är styrkan; att vi är olika och därmed kan ha svårare att samverka, gör utdelningen större. Det blir alltmer självklart att detta är vägen framåt, säger Jennie Perzon.

Vill du veta mer om cross-sector collaboration och collective impact?

Kontakta oss