Stopp! Min kropp! - på fritiden

Stopp! Min kropp! på fritiden vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att tala med barnen om frågor som känslor, privata områden och samtycke.

Materialet består av en animerad film som berör olika ämnen. Till exempel kroppsregler, privata områden, samtycke och vem barn kan prata med när något har hänt eller inte känns bra. Filmen passar att se vid exempelvis en samling eller vid en aktivitet.

Stopp! Min kropp! på fritiden består av:

  • Film
  • Handledning för vuxna 
  • Arbetsmaterial för barn och unga

För vuxna finns även en inspelad föreläsning om materialet och hur ni som förening kan arbeta med frågorna (se nedan).

Film om Stopp! Min kropp! på fritiden

Arbetsmaterial för barn

Arbetsblad med kroppregler och trygghetsregler att arbeta med på fritiden. Aktivitetsblad och affisch om var barn kan vända sig. Sista bilden finns både i a4 och a3 för att skriva ut i större format.

Ladda ned materialet

Handledning för vuxna

Handledning för att arbeta med barn om Stopp! Min kropp! på fritiden. Innehåller även diskussions- och samtalsfrågor.

Ladda ned handledningen

Hur kan jag som ledare eller viktig vuxen arbeta med materialet?

En föreläsning om hur ledare och viktiga vuxna inom idrotten eller annan föreningsverksamhet kan prata med barn (7-12 år) om kroppen, känslor och samtycke. Du får en genomgång av Rädda Barnens film, handledning, arbetsblad och affischer.

Här finns en pdf som beskriver Stopp! Min kropp! på fritiden


Seminarium: Hur skapar vi en trygg idrott och fritid?

Trots genomtänkta värdegrunder och engagerade ledare så förekommer det att barn och unga blir utsatta för våld och övergrepp, både inom och utanför föreningslivet. Samtal om hur viktiga vuxna kan göra ämnet om våld pratbart och därmed bidra till att barn och unga vågar berätta om något har hänt. 

Medverkande

Camilla Altéus, Klubbchef Alvik Basket

Helene Olsson, nationellt verksamhetsansvarig våld Rädda Barnen

Moderator: Martin Mutumba, lärare och fd fotbollsspelare 

Få Stopp! Min kropp!-boken gratis

Bli månadsgivare

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.

Artikelserie om Stopp! Min kropp! – på fritiden

Expressen har tillsammans med Folkspel tagit fram en artikelserie om Stopp! Min kropp! på fritiden. Artiklarna publicerades i samband med Stopp! Min kropp!-veckan i september 2021.

"Stopp Min Kropp in i föreningslivet: 'Det känns oerhört viktigt och bra'"

"Lilla Norsjö får fram massa elitspelare: 'Men vi vill främst se till hela människan'"

"Föreningen tog hjälp av Rädda Barnen: 'Detta borde alla barn få lära sig'"