Stopp! Min kropp! - lågstadiet

Här hittar du materialet som ingår i Stopp! Min kropp! arbetsmaterial för lågstadiet.

Handledning för vuxna

Handledning för dig som ska arbeta med materialet i skolan.

Ladda ned handledning

Här kan du ladda ned en brevmall för att informera föräldrar

Här kan du beställa hem en kortlåda med frågekort från vår webbshop.

Tema 1: Lätta och jobbiga känslor

Syftet med temat är att beskriva och berätta om känslolivet. Att vi kan känna olika känslor samtidigt och att det kan ändras snabbt. Till exempel att någon först kan kännas pirrigt och bra, men efter en stund jobbigt och äckligt. 

Arbetsblad

Ladda ned fakta- och aktivitetsblad till tema 1: Lätta och jobbiga känslor.

Ladda ned

Frågekort

Ladda ned frågekort till tema 1: Lätta och jobbiga känslor.

Ladda ned

Tema 2: Min alldeles egna kropp

Ett tema som stärker barnens upplevelse av att bestämma över sin egen kropp. De får lära sig att sätta namn på privata kroppsdelar och får en ökad förståelse för vad som är okej och inte okej att andra gör med din kropp. 

Arbetsblad

Ladda ned fakta- och aktivitetsblad till tema 2: Min alldeles egna kropp

Ladda ned

Frågekort

Ladda ned frågekort till tema 2: Min alldeles egna kropp

Ladda ned

Tema 3: Stopp! Min kropp!

Barn som lär sig att lyssna på andras signaler lär sig också att lyssna på sina egna känslor och att sätta gränser för sig själv. Temat belyser vikten av att förstå gränser och integritet – både egen och andras. Innebörden av samtycke förklaras. 

Arbetsblad

Ladda ned fakta- och aktivitetsblad till tema 3:Stopp! Min kropp!

Ladda ned

Frågekort

Ladda ned frågekort till tema 3: Stopp! Min kropp!

Ladda ned

Tema 4: Det här är förbjudet

Temat berör uttrycket sexuella övergrepp och vad det betyder. Att det är fel och olagligt att det aldrig är barnets fel och att vuxna finns för att skydda och hjälpa dem.

Arbetsblad

Ladda ned fakta- och aktivitetsblad till tema 4: Det här är förbjudet

Ladda ned

Frågekort

Ladda ned frågekort till tema 4: Det här är förbjudet.

Ladda ned

Tema 5: Bra och dåliga hemligheter

Temat lyfter bra och dåliga hemligheter och att barn alltid får berätta för vuxna – även om de lovat att inte säga något. I materialet finns även förslag på vilka barnen kan vända sig till vid behov. 

Arbetsblad

Ladda ned fakta- och aktivitetsblad till tema 5: Bra och dåliga hemligheter

Ladda ned

Frågekort

Ladda ned frågekort till tema 5: Bra och dåliga hemligheter.

Ladda ned

Tema 6: Trygg på nätet

Nätet är en stor del av barns vardag. I detta tema får barnen information om saker som kan hända på nätet kopplat till kroppen och gränser, samt hur de kan hantera detta. Här betonas vikten av att våga ta hjälp av en vuxen om något obehagligt händer.

OBS! Du som redan har en fysisk kortlåda utan tema 6 och vill komplettera den kan beställa ifrån Rädda Barnens webshop.

Arbetsblad

Ladda ned fakta- och aktivitetsblad till tema 6: Trygg på nätet

Ladda ned

Frågekort

Ladda ned frågekort till tema 6: Trygg på nätet

Ladda ned

Quiz för att surfa tryggt

Spela en Kahoot-quiz om vad som är okej och inte okej. Du får också tips på vad man kan göra och hur man ska tänka när man hänger på nätet.

Till Kahoot

Du kan också ladda ned:

 

Vad tyckte barnen om Stopp! Min Kropp?

Här kan du ladda ned utvärdering så barnen kan säga vad de tycker och även om de vill prata vidare med en vuxen om något.

Här finns en pdf som beskriver Stopp! Min kropp! i lågstadiet

Få Stopp! Min kropp!-boken gratis

Bli månadsgivare

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.