Fler partners

Rädda Barnen har lång erfarenhet av att samarbeta med företag, stora som små. Vi är stolta att presentera några av de partners som vi samarbetar med.

Läs även om våra huvudpartners, som engagerar sig långsiktigt i skräddarsydda projekt för barns rättigheter.

American Express

American Express är en av världens största utgivare av kreditkort och vår partner sedan 1998. Alla användare av American Express har möjlighet att skänka sina bonuspoäng till förmån för Rädda Barnens katastrofarbete.

BokningsBolaget

BokningsBolaget är en totalleverantör av konferenser och events i hela världen. De ställer sig bakom Global Compacts tio principer och har tagit ett aktivt ställningstagande för att stödja mänskliga rättigheter. När kunder bokar konferensarrangemang hos BokningsBolaget går 0,3 procent av omsättningen till Rädda Barnens katastrofarbete eller till någon av de övriga två organisationer som företaget samarbetar med. BokningsBolaget har stöttat Rädda Barnen i över 15 år.

DNB

DNB är Norges största finanskoncern och samtidigt en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden erbjuder banken de flesta tjänster och produkter som efterfrågas av medelstora och stora företag samt institutioner. För privatkunder erbjuder DNB, via samarbetspartners, kreditkort, billån samt fonder. De har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. DNB bidrar till Rädda Barnens katastrofarbete genom insamling i bössor och medarbetarengagemang samt genom kortsamarbeten med bland andra Fritidsresor. Vi har samarbetat sedan 2014.

Forex

FOREX Bank är ett familjeägt företag som sedan 1965 är Nordens marknadsledare på resevaluta. År 2003 blev de bank, och har nu bankbutiker på över 120 platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt på nätet. På Forex och X-Changes samtliga växlingskontor finns det insamlingsbössor där kunder kan skänka pengar i valfri valuta. De insamlade pengarna går till Rädda Barnens katastrofarbete. Vi har samarbetat sedan 2010.

Gleerups

Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar de innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Sedan 2014 stöttar Gleerups Rädda Barnens arbete i Sverige, med särskilt fokus på skola, genom att skänka 30 kr för varje ny person som börjar prenumerera på deras nyhetsbrev.

Semper

Semper är Nordens ledande livsmedelsproducent inom barnmat och glutenfritt. De stöttar vårt arbete i Sverige för en bättre barnhälsa genom utbildning och kunskapsspridning. Vi har samarbetat sedan 2016.

Svenska Bostäder

Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. Som ett av Sveriges större bostadsbolag har de under drygt 70 år haft en aktiv roll i byggandet och förvaltandet av Stockholm och dess stadsdelar. Svenska Bostäder och Rädda Barnen samarbetar i programmet På Lika Villkor – en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Målet är att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomisk utsatta områden samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem.