Samarbeta bättre!

En checklista med tio saker att tänka på i samarbeten mellan en större organisation och en ungdomsorganisation.

Under tre år har Ensamkommandes Förbund Stockholm samarbetat med Rädda Barnen i projektet Lyssna på mig!. Utifrån våra erfarenheter av att vara en större organisation och en ungdomsorganisation som samarbetat i ett projekt har vi tagit fram en checklista. Råden och citaten i filmen och i checklistan kommer från intervjuer som gjorts med personer som arbetat i projektet från båda organisationerna. Vi hoppas att andra som funderar på, eller redan är i liknande samarbeten kan ha nytta av våra erfarenheter.

Projektet Lyssna på mig! finansieras av Arvsfonden startade 2016 och avslutades hösten 2019. Läs mer om projektet här.

Checklistan som PDF

Hela checklistan från filmen finns också att ladda ner och skriva ut.

Läs checklistan här